top of page
GME_5711.jpg

Samenwerking

​Als er geen medische noodzaak is om in het ziekenhuis te bevallen dan zullen wij de bevalling thuis of op eigen wens in het ziekenhuis begeleiden. Goede communicatie tussen de verschillende disciplines heeft een positief effect op de uiteindelijke afloop en terugblik op de bevalling.

 

Om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen proberen wij zoveel mogelijk met één ziekenhuis samen te werken: het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. Indien er door omstandigheden in het Renier de Graaf Gasthuis geen plaats is, zullen wij uitwijken naar het Haga Ziekenhuis te Den Haag. 

Reinier de Graaf Gasthuis

Goede samenwerking kan alleen met goed overleg. Daarom is het fijn om te weten dat regionale verloskundige praktijken, kraamzorgorganisaties, het JGZ en de gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van het Reinier de Graaf Gasthuis nog intensiever zijn gaan samenwerken. Dit noem je een Verloskundig Samenwerkings Verband Reinier (VSV Reinier).  Dankzij deze manier van  samenwerken is de geboortezorg in onze regio nog veiliger. 

Zorg op maat

De eerste zwangerschapscontrole vindt altijd plaats bij ons op de praktijk. Alle verloskundige praktijken in de regio hebben een eigen gynaecoloog van het Reinier de Graaf Gasthuis als aanspreekpunt. Wij bespreken alle zwangeren met de gynaecoloog in het multidisciplinaire overleg (MDO).Tijdens dit overleg wordt een risico-analyse gemaakt. Op basis daarvan krijg je je eigen zorgpad, precies op maat. Hierin staat onder meer welke zorg je waar krijgt. Bij de verloskundige als het kan, bij de gynaecoloog als dat nodig is. Zo maken we gebruik van elkaars expertise, zowel tijdens de zwangerschapsbegeleiding als de bevalling. 

Basis zorgpad

We hebben met elkaar een basis zorgpad ontworpen en besloten deze te gaan gebruiken. Zo weten jullie wat je te wachten staat tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

Voor meer informatie: klik hier.

Toestemmingsverklaring

Om je zwangerschap, bevalling en kraamtijd zo goed mogelijk te begeleiden, kan het noodzakelijk zijn om je medische gegevens te delen met andere zorgverleners aangesloten bij het VSV Reinier. Wij vragen je daarom het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Registreren

Nog geen patiënt van Reinier de Graaf Gasthuis? Registreer jezelf dan zo spoedig mogelijk als patiënt zodat je een patiëntnummer hebt. Dit kan bij de registratiebalie van elke locatie van het Reinier de Graaf Gasthuis, in Delft, Voorburg, Naaldwijk of Ypenburg. Zonder patiëntnummer kunnen wij je zwangerschap niet met de gynaecoloog bespreken.  

Achterwacht

In elke verloskundigepracktijk kan het gebeuren dat er 2 vrouwen tegelijkertijd bevallen. De kans dat dit bij ons gebeurt is klein, omdat er in vergelijking tot een grotere praktijk minder zwangeren zijn uitgerekend. Toch kan het gebeuren. Om die reden werken wij fijn samen met Verloskundigepraktijk De Vaart uit 's-Gravenzande. Als wij echt dubbel staan, helpen wij elkaar. Op deze manier blijft de kwaliteit en toegang tot de zorg gewaarborgd. Al zien wij een mogelijkheid dan nemen wij natuurlijk de begeleiding zo snel mogelijk weer zelf over!

Gezinsgerichte zorg

Mocht je er voor kiezen om niet thuis te bevallen of door omstandigheden genoodzaakt zijn om in het ziekenhuis te bevallen dan kun je terecht op de afdeling Verloskunde/Kraam van het Moeder en Kindcentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis. Je verblijft hier samen met je partner in een verlossuite en bevalt zoals je dat wenst. Heb  je meer behoefte aan uitleg over het bevallen in het Reinier dan kun je je aanmelden voor een van de maandelijkse voorlichtingsbijeenkomsten. 

bottom of page