top of page

Overtijd

Wanneer de zwangerschap ongecompliceerd verloopt, mag je bevallen tussen de 37 en 42 weken. Als je bij 42 weken niet bevallen bent, noemen we dit overtijd ofwel serotien. Wij dragen je dan over aan de gynaecoloog en daar wordt een afspraak gemaakt om de bevalling in te gaan leiden

strippen Zoe Verloskundige Praktijk Westland

Strippen

Om een mogelijke inleiding te voorkomen, kunnen we je indien gewenst en mogelijk strippen. Voorafgaand aan het strippen wordt er een inwendig onderzoek gedaan. Hierbij wordt beoordeeld of het strippen mogelijk is. De baarmoedermond dient namelijk soepel en week te zijn en iets open te staan. Pas dan kan er gestript worden. 
 

Bij het strippen woelen we het vlies los van de baarmoedermond. Hierbij komen hormonen vrij die er toe kunnen bijdragen dat de bevalling op gang komt. Het strippen kan gevoelig zijn, bloedverlies en harde buiken veroorzaken. 

 

Strippen versnelt mogelijk de rijping van de baarmoedermond en kan soms binnen 24 uur effect hebben. Het moment van het inwendig onderzoek wordt in gezamenlijk overleg bepaald. Indien de eerste keer geen effect heeft, kan nogmaals worden gestript.  

Inleiden

Het kunstmatig opwekken van de bevalling noem je inleiden. Dit gebeurt indien je 42 weken zwanger bent of als het niet goed gaat met jou of de baby op medische indicatie in het ziekenhuis. Voorafgaand aan de inleiding vindt er een consult plaats bij de verloskundige in het ziekenhuis. Dit om de conditie van jou en de baby te controleren en je te informeren over de inleiding. 

Er zijn twee manieren van inleiden, namelijk de vaginale tabletten of de ballonkatheter die geplaatst wordt in de baarmoedermond. Beiden zorgen voor de rijping van de baarmoedermond. Indien de baarmoedermond voldoende rijp is en er sprake is van ontsluiting kunnen de vliezen gebroken worden. Veelal wordt er dan ook een infuus met weeënopwekkers gestart.

inleiding Zoe Verloskundige Praktijk Westland
bottom of page